Ergenlikte Anne-Babanın Görevleri

Anne babalar ergenlerin ayrı birer kişilik olduklarını kabul etmeli ve kendi kimliklerini otaya koymalarına izin vermelidirler.Bu tarzda yaklaşılmayan genç, arkadaş veya çeşitli topluluklara dahil olarak kendin kabul ettirmeye çalışır ve kendisiyle uyuşmayan görüş ve davranışları benimseyebilir. Bu dönemde gençler sorunlarının çözümünün bir önderle bütünleşmekten geçtiğine inanır ve onu ararlar,onun yol göstermesiyle kendini tekrar baştan yaratabileceğini düşünür.Ailesi ile iyi iletişim kuramayan, çocuklarının önünen ulaşılamaz hedefler koyan ailelerin çocukları gençler öç alıcı bir şekilde ters kimlik seçerek toplumsal beklentilerin tam karşıtı bir kimlik edinebilirler.

 

Ebeveynlere düşen görev gençlerin yaşadıklarının normal gelişim süreçlerinin bir parçası olduğunu görmek ve soğukkanlı yaklaşmak ve iyi birer model olmaktır.

 

Ergenlere ebeveynlik yapma konusunda açıklığa kavuşturulması gereken birçok efsane vardır. Umarız aşağıdaki açıklamalar ebeveynleri ve ergenleri yakınlaştırmaya yardımcı olacak ve yanlış inançlara mercek tutarak birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.

 

1. Problemli çocuk : Bir ebeveynin yapabileceği en kötü şey çocuğuna ‘problemli’ etiketini yapıştırmaktır. Bu durumda ebeveyn çocuğun problemli olma fikrini pekiştirmektedir. Böyle olunca zaman içinde çocuk problemli plduğunu kabul edecek ve bu yönde yıkıcı davranışlarda bulunacaktır.

 

2. Çocuğunuzu tamir edebilirsiniz : Eğer çocuğunuzla ilişkiniz iyi değilse tek yapabileceğiniz kendi tutum ve davranışlar üzerinde çalışmaktır. Bunu yaparken çocuğunuzla ilgili endişelendiğiniz konularda neler yapabileceğiz konusunda araştırma yapabilirsiniz. Çocuğunuzun duygusal veya değişken doğasını kontrol edemezsiniz ama nasıl tepki vereceğini kontrol edebilirsiniz.

 

3. İyi ilişki huzurlu olanıdır : Birçok ebeveyn çocuklarıyla karşı  gelme korkusuyla sınır koymada ve yönerge vermede sınırsız kalır. Ebeveynliğin getirdiği sorumluluklar ilişkideki huzuru bozma endişesiyle ikinci plana atılmamalıdır.

 

4. Çocuğunuzla her şeyinizi paylaşın : Ergenlik çağındaki çocuğunuza dürüst olmak her şeyiniz paylaşmanız anlamına gelmemelidir. Ebeveynler çocuklarının hayatlarındaki en temel rol modelleridir ve çoğu zaman çocuklar ebeveynlerinin yaptıklarını yanlış olsa da taklitte bir sorun olmadığını düşünürler.

 

5.  Ergenler arkadaşlarını ailesine tercih ederler: Çocuklar okula başlayınca ailesiyle daha az zaman geçirmeye başlarlar ve arkadaşlarının hayatlarındaki yeri daha çok önem kazanır. Ergenlerin gittikleri yerler, yaptıkları faaliyetler ve zaman geçirdiği kişiler kimliklerini yaratmak için gerekli unsurlardır. Ne yazık ki yüksek kaygılı ve düşük özgüvenli ergenler yaşıt arkadaşlar gruplarının onayına çok fazla ihtiyaç duyar. Bununla beraber, karar vermede doğru yöntem ve stratejiler erken yaşta öğretildiğinde , çocuklar bu dönemdeki duygusal mücadelede daha başarılı olurlar.

 

6.  Çocuğum benimle konuşmaz: ’’ Bana açılmasını sağlayamıyorum.’’ Ergenler konuşmayı çok sever. Fakat ilgili bir dinleyiciye ihtiyaç duyarlar. Rutin sohbetlerle anlamlı konuşmaların dengelenmesi gerekir. Günlük hayatlarındaki yaşantılarını ve sıkıntılarını paylaşmak için sesiz sakin bir ortam bulmaya zaman ve enerji harcanmalıdır. Açık fikirli olmaya çalışın ve gerçekten ne söylediğini dinleyin.

 

7. Bir diğer efsane ise akran baskısının ergenlik çağında bir tehdit olmasıdır. Arkadaş baskısının etkileri güçlüdür fakat gereğinden fazla üstünde durulur. Genelde ergenler benzer zevklere ve değerlere sahip oldukları kişileri arkadaş olarak seçerler. Buna rağmen ebeveynler  çocuklarının hayatlarında temelde hükmü geçen bireyler olma özelliğini korurlar. Araştırmalar ergenlik çağındaki çocuklarını izleyen, sınırlar koyan ebeveynlerin riskli davranışları önleyebildiğini ya da azalttığını göstermektedir. Eğer ergenlik çalışmaları çok yoğun yaşanıyor ve tüm uğraşlara rağmen iletişimde zorluk yaşanıyorsa bir uzmandan destek almak faydalı olacaktır.

 

Ataşehir Amerikan Kültür Koleji

Kaynak:

KÜÇÜKYAZICI, Gökçe, Uzm. Dr., Ergenlik Dönemi ve Kimlik Gelişimi. www. Doktorsitesi.com

Bu yazı hazırlanırken M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu tarafından uygun görülen “Ergenlik Döneminde Değişim” adlı kitaptan yararlanılmıştır.

Ataşehir kolej , kolej , Amerikan kültür koleji , TEOG , ataşehir özel okul, ataşehirde kolej , ergenlikte ailenin görevi

Paylaş: