Sınav Kaygısı

Okul öncesi yıllarından başlayarak, her düzeydeki öğrencide okulla ilgili çekingenlik, endişe ve kuruntu gibi olumsuz duyguların olduğu bilinir. Eğer okul döneminde yaşananlar; öğrenme heyecanı yerine korku, yaratmak yerine anlamsız şeyleri tekrarlamak, yaptıklarından zevk almak ve bireyin kendisinden hoşnut olması yerine bıkkınlık, bezginlik ve kuruntu ise sınav kaygısı oluşumuyla karşı karşıya gelinmiş olunur.

 

SINAV KAYGISININ NEDENLERİ

 

Sınav kaygısının nedenleriyle ilgili olarak yapılan çalışmaların sonuçları bir araya getirildiğinde, araştırmacıların sınav kaygısının kaynağı konusunda iki temel görüş üzerinde birleştikleri anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki, yetersiz öğrenme ve çalışma becerilerine sahip olan, sınava hazırlanmanın örgütleme aşamasında yetersizlik hisseden öğrencilerin yüksek sınav kaygısı gösterdikleri görüşüdür. Bu görüşe göre bazı öğrenciler, bilgiyi geri getirmek için gerekli olan örgütleme sürecine sahip değildirler ve sınav durumlarında yüksek kaygı gösterirler. Bu tip öğrencilerde sorun sınav değil, sınava hazırlanma durumudur.

 

Sınav kaygısının ikinci büyük nedeni, bazı öğrencilerin sınav esnasındaki ve sınav boyunca alışılmış, gereksiz ve olumsuz düşüncelerdir. Öğrencilerin, geçmişte kendi imajları olumsuz olarak gelişmişse ve sınav sırasında sınavla ilgili olmayan örüntüleri varsa öğrencilerde öğrenilmiş çaresizlik oluşmaktadır. Yapılan birçok araştırma, zayıf çalışma becerileri ile öğrenilmiş çaresizlik arasında ilişki olduğunu göstermektedir.

 

Kaygı, temelde kişiye rahatsızlık veren olayın kendisinden değil, olayın kişi için taşıdığı anlamdan kaynaklanmaktadır. Birçok öğrenci sınavla birlikte, kendi kişiliğinin ve varlığının değerlendirildiğini düşünür. Böyle bir değerlendirmenin doğurduğu kaygı sırasında, beden kimyasında meydana gelen değişiklikler, beyinde öğrenme için gerekli olan protein zincirlerinin oluşumunu engeller. Daha açık bir ifadeyle kaygı, akıl yürütme ve soyut düşünme yönündeki zihinsel faaliyeti bozar. Bu nedenle yüksek sınav kaygısı, öğrenci başarısızlığına yol açan en önemli faktörlerden biridir.  

 

Sınav kaygısı yüksek olan bireyler herhangi bir sınav/değerlendirme durumunda “özvarlığının” tehdit edildiği korkusuna kapılır. Yalnızca sınavda değil, grup içinde konuşma, soru sorma, sorulara cevap verme, tartışmalara katılma, yüksek sesle okuma vb. etkinliklerde de korkulu, sinirli gergin ve heyecanlı olurlar. Bu bireylerin kendilerine dönük olumsuz düşünceleri ve kuruntuları dikkatlerinin kolayca dağılmasına neden olur. Sınav sorularını okuma ve doğru cevaplama, konuşurken düşüncelerini organize etme, doğru sözcükleri seçme ve düzgün ifade etme gibi davranışlarında başarısız olurlar. Genelde yüksek kaygılı bireyler, diğerlerinin eleştiri ve yargılamalarına aşırı duyarlık gösterirler. Sürekli olarak özeleştiride bulunurlar. Öz-kavramları olumsuz, özgüvenleri düşüktür ve davranışlarında savunucudurlar.

 

Sınavlara hazırlanan bir öğrenci, öğrenme ve başarı için gerekli olan düzeyde kaygıya sahiptir. Ancak, çevrenin ister teşvik ister tehdit amacıyla olsun, öğrencideki kaygıyı çok daha yükseltici yaklaşım ve tavırları benimsemesi, öğrenciyi yüksek kaygı sebebiyle adeta “kıpırdayamaz” duruma getirmektedir.

Ataşehir AK Okulları olarak , özel okullardaki genel sistemden farklı olarak öğrencilerimizin sınav kaygılarıyla da birebir ilgileniyor, bu korkuyu yenmesi için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Rehberlik-Psikoloji servisimiz ve öğretmenlerimizin birlikte geliştirdiği programlar ile öğrencilerimiz sınav temposu sırasında hem derslerine yoğunlaşıyor hem de başaracaklarına olan inançlarını kuvvetlendiriyor.

 

Sizlerde çocuklarınızın başarı yolunda bizimle yürümesini isterseniz Anadolu yakasının merkezi noktası Ataşehir’deki kolejimize bekleriz. 


Ataşehir kolej , kolej , Amerikan kültür koleji , İngilizce eğitim , TEOG , sınav korkusu , sınav kaygısı, özel okul, ataşehirde kolej , ataşehirde özel okul


 

Paylaş: