İLKEMİZ

Ataşehir Amerikan Kültür Koleji, ulusal değerleri önemsediği kadar evrensel niteliğe de sahip, bilimsel, sosyo-kültürel yapıya uygun eğitim modelini, benimsediği değerleri ile sürekli geliştirmektedir.

DEĞERLERİMİZ

  Sevgi, saygı, hoşgörü ve güvene dayalı iletişim,
  Düşünen, vicdan sahibi, özgüveni yüksek bireyler,
  Toplumun ahlaki, hukuki ve kültürel değerlerinin farkında olan bireyler,
  Geleceği inşa edecek ve farklılık yaratacak gençler yetiştirmektir.