Hilal ÖZCAN

Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen, her öğrenciye birey olarak bakan, araştırmacı, sorgulayan, kendine güvenen, değişimlere ayak uydurabilen, mutlu ve güvenli bir ailenin çatısı altında olmak kim istemez. Ben çocuğumun çekirdek ailesi dışında, böyle bir ailenin içinde olmasına karar vererek kayıt yaptırdım. 4 senedir bu okulda oğlum eğitim almaktadır.

 

Çocuğum okula mutlu olarak gitmektedir, bu benim için çok önemli bir esastır. Takdir edersiniz ki bundan sonraki yılları okula giderek geçecektir onun mutlu sevgi dolu olarak gitmesi ,onun tüm eğitim ve öğretim hayatını etkileyecektir. Bir okulda danışmanından ,öğretmenine, müdürüne kadar herkes çocuğuma ismiyle hitap etmektedir ve birebir tanımaktadır, bence bu bir ebeveyn için büyük bir ayrıcalıktır.

 

Biz bu ailenin içinde olmaktan mutluyuz her ailede olduğu gibi bazı sorunlarla karşılaşsak da yönetimin çözüm odaklı yapısı sayesinde kısa zamanda yol almaktayız. Bu da velinin karşısında muhatap bulmasını sağladığı gibi iletişiminin iyi olduğunu gösterir.

 

Çağdaş Atatürkçü Özgüveni Yüksek Sevgi Dolu Mutlu Gençler yetiştiği için öğretmenlerine ve yöneticilerine teşekkür ederim.

 

Saygılarımla

4.Sınıf Velisi Hilal ÖZCAN