Yıldız Teknik Üni. Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi (Em.) Sayın Tülay ÇELLEK ile "Yaratıcılık Konferansı"